25-års erbjudande på några av våra öppna utbildningar under 2023!

Vi erbjuder hela 25% rabatt på Ledarutveckling respektive Grupputveckling  På vår utbildning Intent Based Leadership erbjuder vi 50% rabatt för deltagare nr 2-4 från samma bolag vid samma utbildningstillälle.
Se aktuella kurstillfällen på respektive sida.

 

Consentio Ledarskap firar 25 år! 

Bolaget grundades 1998. Ledarutveckling, utbildning och olika grupprocesser inom ramen för officersutbildningen var något som de fyra grundarna redan arbetat med i Försvarsmakten.

KB18 Företagsförädling blev huvudägare 2017 för att ta Consentio Ledarskap till nästa steg och utveckla ännu fler ledare runt om i Sverige och i övriga världen. Ledarutbildningsbranschen är fragmenterad och KB18 såg möjligheten att utveckla ett stort utbildningsföretag av ett framgångsrikt entreprenörsdrivet företag. En god ekonomi, stabil omsättning och en bred kundbas innebar en stark grund att bygga vidare på, inte minst genom att använda verktyg och metoder som vi hjälper våra kunder att använda sig av.

Consentio Ledarskaps främsta framgångsfaktor har varit dess medarbetare och ett arbetssätt där allas kompetens tagits tillvara. Genom noggrant övervägda rekryteringar har personer med bra erfarenhet och bred kompetens knutits till företaget i linje med den affärsidé och avsiktsförklaring som grundarna tog fram i samband med grundandet.

Genom åren har tiotusentals chefer och ledare deltagit i våra utbildningar och våra kunder kommer allt ifrån små entreprenörsledda företag till stora internationella koncerner och offentlig sektor. Som ledarutbildningsföretag utgår vi alltid ifrån vad som den aktuella kunden behöver, vilket inte alltid är det samma som den vill ha. Vi vill hela tiden utmana våra kunder att orka och våga ta nästa steg i sitt ledarskap och utveckla sin organisation. Detta har under våra, första (!), 25 år gett oss långvariga relationer där våra kunder och samarbetspartner alltid, i sin feedback till oss, säger ”Ni är ärliga och levererar alltid mer än förväntat”.

Som jubileumsgåva till våra kunder, blivande kunder och till oss själv lanserar vi i början av april nyhetssidan ledarskap.se där vi kommer presentera intressanta artiklar inom vårt mråde.

Så varmt välkommen att besöka sidan!

Dick Lager, VD


Det är nu dags att avrunda ett 2022 som på många plan varit så händelserikt

Pandemin började så småningom fasas ut, men hann inte lämna oss innan vi fick ett krig i Europa. Vi har verkligen fått vänja oss vid att skapa ” det normala i det onormala” i vår skyddade värld i Sverige, men det är ju ingenting emot hur Ukrainas folk får kämpa emot den terror de utsätts för. Jag beundrar den ukrainska ledningens förmåga att engagera sitt folk genom att vara tydliga och konsekventa i sin kommunikation men också hur man försöka leva som man lär och finns mitt ibland sina medborgare. Det kan verka halsbrytande att jämföra med vårt dagliga ledarskap, men att ha en fast struktur för hur vi har möten, hur vi tar beslut och hur vi verkligen genomför det vi har sagt är ännu viktigare när vi ska hantera en oförutsägbar omvärld.  Goda ledare klarade pandemin bra och behöll engagemanget i gruppen trots distansledarskap, medan andra fick stora svårigheter. Vi får hoppas att dessa ledare fått viktiga lärdomar och vaccinerat sig mot framtida förändringar genom att våga ta nästa steg i sin utveckling.

Jul- och nyårshelgen är till för avkoppling, men kanske också lite eftertanke. Jag hoppas givetvis att du verkligen laddar batterierna under helgerna, men kanske tar lite kvalitetstid för dig själv och funderar över hur du ska frigöra kraften hos dina medarbetare och kanske på köpet korta ner din egen arbetsvecka?  Hur ger du tillit och mandat till dina medarbetare och kollegor så att de känner ett eget ansvar istället för fällan att ” det går fortare om jag gör det själv”. Jag har själv fallit den fällan många gånger men ska träna på tillit under helgerna så att jag blir en ännu bättre chef 2023. Känner du för att efter din soloträning göra det  tillsammans med andra vet du säkert vart du ska vända dig. 


Åren med pandemin har varit riktigt tuffa för vår bransch, men har också tvingat oss till nytänkande och omprövning. Jag tycker att vi inom Consentio har tagit stora steg när det gäller att utnyttja digitala verktyg men vi  har också lyckats bibehålla våra djupa kundrelationer under pandemins mörkaste delar. Detta för att under 2022 komma tillbaka och få igång verksamheten fullt ut.  Jag är faktiskt riktigt stolt över hur vi tillsammans med våra kunder har lyckats med detta, men känner också en stor tacksamhet mot våra kunder som stannade kvar hos oss under en period när vi hade svårt att erbjuda ledar- och medarbetarutveckling på det sätt som vi är bäst på. Nu upplever vi en väldigt fin respons på våra olika utbildningar och utvecklingskoncept. Det gör att vi känner stor tillförsikt inför 2023.

Under 2023 ska vi vässa vår erbjudande ännu mer och jag hoppas verkligen att du som kund och samarbetspartner kommer att uppskatta det vi har på gång.

Om inte förr så har vi under året åter fått uppleva det fantastiska, fysiska, mänskliga mötet. De digitala mötena har fungerat bättre än vad de flesta av oss förväntade sig, men det är när vi sätter oss i samma rum, tittar varandra i ögonen och andas samma luft om som den verkliga magin uppstår. Jag hoppas du får till denna magi tillsammans med dina nära och kära under julhelgen så att du kommer tillbaka med nya krafter efter din ledighet. 

Jag önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 

Dick Lager, vd 
Consentio Ledarskap

 

 

IBL-INTENT BASED LEADERSHIP!

En allt mer snabbföränderlig och komplex omvärld förutsätter att alla i organisationen bidrar till fullo och kan fatta beslut. Allas perspektiv och kreativitet behövs vilket förutsätter att alla ges möjlighet att vara sitt bästa jag. Hur kan du som ledare främja självledarskap och ge maximal empowerment? 

Intent based leadership är ett ledarskap särskilt designat för att hjälpa ledare och organisationer att bygga team där människor:

  • vill och kan säga vad de vill. Där meningsskiljaktigheter välkomnas och uppmuntras som ett sätt att stödja psykologisk säkerhet och utveckling.
  • tar ansvar/ägande och är aktivt involverade genom säker och effektiv delegering av beslutsfattandet.

Samt en arbetsmiljö i världsklass där människor fokuserar på vad som kan uppnås snarare än på att undvika att göra fel och en kultur som värdesätter människors bidrag.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

 

Digitala utbildningar 

För att möta behoven av digitala utbildningar och ge dig som kund ökad frihet och kunna utveckla dina medarbetare och chefer oavsett restriktioner kompletterar Consentio Ledarskap sina vanliga utbildningar med nya helt digitala utbildningar.

Utbildningarna håller samma höga klass som alltid och bygger på;

  • Max 12 st deltagare för individuell återkoppling
  • Handledarledda utbildningar med hög interaktivitet
  • Arbete i smågrupper

Utbudet kommer utökas efter hand och finns behov kan vi ta fram skräddarsydda digitala utbildningar som passar just dig och ditt företag.
Välkommen till Consentio Ledarskaps digitala värld!