Utvecklande analyser

Consentio Ledarskap arbetar med beprövade analyser. SDI2.0® (Strength Deployment Inventory®) ingår ofta i våra utvecklingsprogram är ett väl beprövat analysinstrument – för människor, inte om människor. TotalSDI utvecklar medarbetarnas förståelse för varandra, samt hjälper dig att förstå och hantera ett ämne som allt för ofta undviks – konflikter.

Verktyget WorkSpirit® gör det möjligt att arbeta strukturerat med organisationsutveckling kopplat till ledarskap, medarbetarskap och högpresterande team. Detta enkätbaserat verktyg mäter chefs- och ledarskapsfärdigheter samt arbetstillfredsställelsen i en organisation.