Designade utbildningar

Det ställs höga krav på chefer, ledare och medarbetare, på alla nivåer, med vårt nya arbetssätt där både medarbetare och chefer kan jobba på plats eller remote. När distansarbete och digitalisering ökar blir de mjuka värdena, den mänskliga kontakten ännu viktigare. Vad krävs för att skapa en hållbar arbetsmiljö, inkluderande kultur och engagerade medarbetare i en tid när den viktigaste informationen i företag och organisationer i allt högre grad är och förblir digital?
Vilken utmaning kan vi hjälpa er med?

Varje företag är unikt. Det är även den utbildning som vi designar för just ditt företag, dina ledares och medarbetares behov. Utifrån behoven skapar vi tillsammans med dig som kund en utbildning där varje modul har specifika teman, praktiska uppgifter och uppföljning. Våra utbildningar garanterar ökad kunskap, förståelse för den nödvändiga processen, delaktighet och innehåller verktyg som låter företaget utvecklas vidare.

Det är kombinationen av våra kompetenser med kundens kunskap om sitt specifika företag som lagt grunden för vår gemensamma framgång de senaste 25 åren. Bland de kompetenser vi bidrar med märks: situationsanpassat ledarskap, grupputveckling, självinsikt, feedback, förändringsarbete, mångfald, kommunikation, stress, krishantering, samtalsmetodik och konflikthantering.

Att investera i medarbetarnas kunskap är en av de viktigaste delarna i företagens verksamhetsutveckling och det är en bidragande faktor till ökad lönsamhet. Tillsammans kan vi göra det bättre.

Som kund möter du utbildare från Consentio Ledarskap med chefserfarenhet, pedagogisk kompetens och vana av att bedriva utbildningar på svenska, engelska och tyska, över hela Sverige, i Europa och i USA.

 Testflygningar

Mellan mötena ges du som deltagare möjlighet att i vardagsarbetet testflyga dina nyvunna insikter och kompetenser. Parallellt arbetar du med givna hemuppgifter, individuellt eller i mindre grupp.

Målgrupper är i huvudsak chefer, ledningsteam, arbetsgrupper, medarbetare, säljare och projektledare.

 

  

 

"Vi får tillbaka chefer som nästan är ”euforiska” när man frågar om hur de upplevt programmet. De känner stort engagemang och en hög motivation att börja använda den nyvunna kunskapen inom de utmaningar som ligger framför dem. Vi ser också en tydlig påverkan i verksamheten i form av nytänkande och utveckling." 
/Ellen, HR