Konfliktsäkra företaget

Välkomna konflikter. Ska man det? Absolut säger vi. Meningsskiljaktigheter driver utvecklingen framåt, men vi vill inte riskera att hamna i en resurskrävande konfliktsituation.

Konsekvenserna av konflikten beror på hur den hanteras. Många upplever en konfliktfylld tillvaro på sin arbetsplats alldeles för länge utan att fråga sig hur det blivit så.

Genom att ha tillgång till verktyg för att förutse, förhindra, identifiera, hantera och lösa konflikter kan konflikten motas i grind innan den vuxit och kommit att kosta både tid och pengar. Medarbetarna kan fokusera på det som är viktigt, det som ger energi och driver utvecklingen framåt.

En riktigt dyrbar affär

Det finns undersökningar som visar att en enda konflikt kan kosta allt från ett par hundratusen kronor upp till niosiffrigt belopp i frånvaro och produktionsbortfall. Konfliktanalyser visar att över 40 procent av en chefs arbetstid kan behöva avsättas för konfliktrelaterade samtal med anställda.

Att ha en konfliktbudget borde vara lika självklart som övriga budgetar i organisationen. Skapa därför en konfliktbudget redan idag! Och var redo för konflikten när den kommer.

Investera i konfliktkompetens

Investera i konfliktkompetens och undvik konflikter. Med konfliktkompetens upplevs arbetsmiljön som bättre. Energin kan istället läggas på andra faktorer som bidrar till förbättrad lönsamhet. Utbildning i konflikthantering kan integreras som en del i ett längre utvecklingsprogram eller genomföras som en särskild kompetensutveckling.

Consentio Ledarskap har lång erfarenhet av att kompetensutveckla och praktiskt träna deltagare i att förebygga och hantera relationskonflikter. Consentio Ledarskap har utvecklat en tredagars utbildning som passar alla medarbetare – Have a Nice Conflict. Ett annorlunda och nyskapande sätt att närma sig ämnet konflikt. Vi kallar det för att bli mer konfliktkompetent. Efter genomgången kurs har deltagarna de verktyg som krävs för att dra nytta av konflikten till organisationens och medarbetarnas fördel.

Läs mer