Att Leda på Distans

I vår utbildning Att Leda på Distans varvas teori med exempel, gruppdiskussioner och hemuppgifter.  Dessutom följer vi upp varje deltagare med ett personligt coachande samtal. Dina nya kunskaper kan tillämpas i ditt dagliga arbete redan under pågående utbildning!

Utbildningen omfattar

Ledarskapet på distans 
På vilket sätt skiljer sig distansledarskap från annat ledarskap? Vi reder ut begreppen och lyfter fram viktiga delar att tänka på.

Medarbetarskapet och teamet på distans 
Hur är en bra medarbetare på distans? Som medarbetare har du lika stort ansvar som ledaren att få arbetet att fungera.

Kommunikation  
Vilka krav ställs på kommunikation när vi inte har fysiska möte? Vi hanterar utmaningar som den digitala kommunikationen innebär.

Samarbete och beslutsfattning 
Hur får man samarbete att fungera på distans? Viktiga ingredienser är engagemang, tillit och feedback.

Arbetsmotivation 
Kan delegering vara ett sätt att öka arbetsmotivationen? Människor motiveras av olika saker. Det finns grundläggande teorier och metoder som hjälper dig.

Möten 
Varför upplevs ibland möten som frustrerande, konfliktskapande och slöseri med tid? Med rätt verktyg skapar vi effektiva möten.

Coachande samtal 
Utbildningen bygger på att du använder verktygen och teorierna mellan tillfällena. Efter avslutad utbildning erbjuds du ett coachande samtal om ditt eget distansledarskap.

Utbildningens målsättning 
Det övergripande målet är att du efter utbildningen ska känna dig tryggare och bli tydligare i ditt distansledarskap.

Pedagogik 
Teori varvas med praktiska övningar i mindre grupper. Utbildningen genomförs på distans.

Praktisk information 
Utbildningen omfattar tre delar och genomförs via Zoom. I god tid före utbildningen kommer du att få en guide till hur Zoom fungerar. Deltagande förutsätter närvaro med både video och ljud.

Investering 
Utbildningen kostar 5 495:- ex moms. I priset ingår 7,5 timmars handledarledd digital utbildning där det ges möjlighet att diskutera och ställa frågor, allt utbildningsmaterial, samt ett personligt coachande samtal med en av Consentio Ledarskaps erfarna handledare.  

 

Kontakta oss för mer information

Tel 010-219 58 00