Chefens verktyg

Under rubriken chefens verktyg har vi samlat alla de praktiska hjälpmedel, mallar, agendor mm som finns för att kunna planera, organisera, leda, fördela och följa upp arbetet. Hur möten organiseras och leds, hur man arbetar med informationsspridning samt att kunna vara tydlig avseende mål och krav i arbetet.

Vi vill att deltagarna lär sig att:

 • Kommunicera, exempelvis kulturella skillnader, medarbetar-, svåra eller utmanande samtal,
 • Informera, planer, metoder, innehåll
 • Få fram sitt budskap, retorik, presentationstekniker,
 • Leda möten, agendor, riktlinjer, protokoll, praktiska tips
 • Sätta mål, formulering, synsätt, metoder,
 • Leda workshops, metoder, gynna kreativa processer,
 • Fatta beslut, val av forum och metod, beredning, prioritering, beslutsfattning, uppföljning,
 • Leda förändringar, planer, metoder,
 • Leda ständiga förbättringar, metoder,
 • Utvärdera, planer, metoder,
 • Tänka nytt och annorlunda, metoder och synsätt