Chefstöd – du behöver inte vara ensam

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen.

Inriktningen är att chefen själv, utifrån en övergripande målsättning som bestäms vid det första mötet, inför varje träff väljer vilken eller vilka specifika frågor som den vill få stöd i. Chefen jobbar med att uppnå överenskomna delmål mellan träffarna.

Consentio Ledarskap har erfarna handledare med lång erfarenhet av ledarskap, utbildning och handledning.