Chefstöd – du behöver inte vara ensam

Chefsrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen.

Inriktningen är att chefen själv, utifrån en övergripande målsättning som bestäms vid det första mötet, inför varje träff väljer vilken eller vilka specifika frågor som den vill få stöd i. Chefen jobbar med att uppnå överenskomna delmål mellan träffarna.

Tillsammans med Consentio Ledarskaps handledare som har lång erfarenhet av handledning, utbildning och ledarskap utvecklar du din egen tydliga kompass och riktning som gör dina prioriteringar och beslut i vardagen enklare.