Digitala utbildningar

Sedan våren 2020 ser det annorlunda ut för de flesta av oss, att arbete på distans med olika former av hybridarbete kommer att fortsätta. För att möta behoven av digitala utbildningar och ge dig som kund ökad frihet och kunna utveckla dina medarbetare och chefer oavsett restriktioner kompletterar Consentio Ledarskap sina vanliga utbildningar med nya helt digitala utbildningar.

Utbildningarna håller samma höga klass som alltid och bygger på;

  • Max 12 st deltagare för individuell återkoppling
  • Handledarledda utbildningar med hög interaktivitet
  • Arbete i smågrupper
  • Användbart teorimaterial

I ett första skede finns utbildning att tillgå i ”Att leda på distans” samt ”Svåra samtal & Uppsägningssamtal”. Utbudet kommer utökas efter hand och finns behov kan vi ta fram skräddarsydda digitala utbildningar som passar just dig och ditt företag.

Välkommen till Consentio Ledarskaps digitala värld!