Bygg en positiv feedbackkultur

Alla behöver bli sedda och få respons på hur vi presterar och beter oss. Det är förutsättningen för att vi ska kunna utvecklas. Att ge och ta emot feedback är inte alltid det lättaste, även om det enbart är positiva saker som ska sägas.

Det tar tid att bygga upp en positiv feedbackkultur i relationer och i organisationer. Belöningen är konkreta resultat i form av effektivare arbete, färre konflikter och bättre psykosocial arbetsmiljö.

Målet med vår utbildning är att du som deltagare:

  • inser människors behov av att bli sedda och att bli inkluderade i sociala sammanhang.
  • utvecklar förmågan att ge och ta emot feedback på ett bra sätt.
  • lär dig att använda dig av feedbackredskapet på ett tryggt och utvecklande sätt.
  • inser vikten av att vara en god förebild.