Att leda i förändring

Allt är föränderligt! Och förändringar i arbetslivet kan vara en stor utmaning. Alla i en organisation påverkas. Förändringar tar tid och kräver uthållighet i genomförandet.

Vår utbildning ger deltagarna verktyg för att navigera rätt i förändringsprocesser. Planer är bra, men inte tillräckligt. Människor måste aktivt ledas genom en förändringsprocess. Målet är att förklara varför förändringen görs och vad vi egentligen vill åstadkomma. En förändring är ett sinnestillstånd. Därför ges även känslorna utrymme. Vi måste få uttrycka våra känslor. Och inse att det kan ta olika lång tid att acceptera det som händer.