Grupputveckling

Consentio Ledarskap arbetar med den idag mest etablerade teorin om gruppers utveckling. Grupper som utvecklas väl bidrar till företagets eller organisationens möjligheter att lyckas nå sina mål.

Utbildningen ger gruppen verktyg att tillsammans skapa ett effektivt teamledarskap, beroende på vilken fas gruppen befinner sig i och vilka behov gruppen har.

Våra deltagare får förståelse för och insikt om:

    hur grupper fungerar

    vilka behov deltagarna har samt vilket stöd gruppen behöver för att utvecklas

    skeendet så att man känner igen sig

    och kan identifiera vilka beteende som är proaktiva, respektive reaktiva.

Enligt professor Susan A Wheelans teori Integrated Model for Group Development (IMGD) utvecklas grupper över tid på ett sätt som mycket liknar människors utveckling från barndom till ålderdom. Forskning visar att grupper dessutom går igenom perioder av beroende, konflikt, förtroende och strukturerat arbete samt avtagande engagemang.