Grupputveckling

Consentio Ledarskap arbetar med den idag mest etablerade teorin om gruppers utveckling. Grupper som utvecklas väl bidrar till företagets eller organisationens möjligheter att lyckas nå sina mål.

Utbildningen ger gruppen verktyg att tillsammans skapa ett effektivt teamledarskap, beroende på vilken fas gruppen befinner sig i och vilka behov gruppen har.

Våra deltagare får förståelse för och insikt om:

    hur grupper fungerar

    vilka behov deltagarna har samt vilket stöd gruppen behöver för att utvecklas

    skeendet så att man känner igen sig

    och kan identifiera vilka beteende som är proaktiva, respektive reaktiva.

Enligt professor Susan A Wheelans teori Integrated Model for Group Development (IMGD) utvecklas grupper över tid på ett sätt som mycket liknar människors utveckling från barndom till ålderdom. Forskning visar att grupper dessutom går igenom perioder av beroende, konflikt, förtroende och strukturerat arbete samt avtagande engagemang. 


 Öppen utbildning - UGL 

Utveckla dig själv och ditt ledarskap genom att delta i en UGL-kurs hos Consentio. Kursen Utveckling av Grupp & Ledare (UGL) är en av Sveriges populäraste ledarskapsutbildningar. Consentio har givit kurser sedan 1998 och fler än 3500 nöjda kursdeltagare finns runtom i landet. 

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och medarbetarskap oavsett vilken roll du har på arbetsplatsen. UGL passar dig oavsett om du är verksam i näringslivet, offentlig förvaltning eller är engagerad i en intresseorganisation. UGL ger dig möjligheten att följa med på en resa i hur en grupp utvecklas och vad som främjar en positiv utveckling. 


Öppen utbildning - Grupputveckling

Har du gått UGL och vill fördjupa din processmedvetenhet samt öka insikten om dig själv, dina starka och svaga sidor i relationen med andra? I så fall rekommenderar vi vår populära kurs Grupputveckling.

Du får svaren på hur du som chef eller gruppmedlem kan påverka, få ett mer gynnsamt resultat och öka organisationens effektivitet. Vad som gynnar ett effektivt samarbete och hur detta kan uppnås. 

En av delarna i vårt Diplomerat Ledarutvecklingsprogram (LUP).