Grupputveckling - att leda sig själv

Har du gått UGL och vill fördjupa din processmedvetenhet samt öka insikten om dig själv, dina starka och svaga sidor i relationen med andra? I så fall rekommenderar vi vår populära kurs Grupputveckling.

Kursen vilar på grundtesen att gruppens sammanhållning och dess samlade resurser är avgörande för om, och hur, uppgifterna kommer att lösas. Kunskap om, och förståelse för samspelet mellan människor är en förutsättning för ett gott ledarskap.

Utbildningen ger dig verktyg för förbättrad självinsikt och kunskap om din påverkan på människor i omgivningen. Under utbildningen använder vi TotalSDI® för att kartlägga dina styrkor och drivkrafter.

Du får svaren på hur du som chef eller gruppmedlem kan påverka, få ett mer gynnsamt resultat och öka organisationens effektivitet. Vad som gynnar ett effektivt samarbete och hur detta kan uppnås.

Du får kunskap om hur relationskonflikter förebyggs och hur organisationens effektivitetsförlust och faktiska kostnader kan begränsas. 

Efter genomgången utbildning har du verktyg att hantera situation och medarbetare efter en traumatisk upplevelse – första hjälpen vid posttraumatisk stress.

Läs om Ledarutveckling i vårt Diplomerade Ledarutvecklingsprogram, LUP

Aktuella kurstillfällen

Vecka 46 2023, Sundbyholms Slott, Eskilstuna

 

Kurskostnaden under 2023 är 29.400 22.050 kr (moms tillkommer) inklusive kost & logi. 

Mer om Diplomerad Ledarutveckling (pdf)