Vi är Consentio Ledarskap

Consentio Ledarskap grundades för mer än 20 år sedan. Ledarutveckling, utbildning och olika grupprocesser inom ramen för officersutbildningen var något som de fyra grundarna - Anders Ramberg, Jesper Andersson, Tony Månsson samt Ulf Lundgren - redan arbetat med i Försvarsmakten.

KB18 Företagsförädling blev huvudägare 2017 för att ta Consentio Ledarskap till nästa steg och uteckla ännu fler ledare runt om i Sverige och utomlands. Ledarutbildningsbranschen är fragmenterad och KB18 ser möjligheten att skapa ett stort utbildningsföretag av ett framgångsrikt entreprenörsdrivet företag. En god ekonomi, stabil omsättning och en bred kundbas innebär en stark grund att bygga vidare på, inte minst genom att använda verktyg och metoder som vi hjälper våra kunder att använda sig av.

Consentio Ledarskaps främsta framgångsfaktor har varit dess medarbetare och ett konsensussökande arbetssätt där allas kompetens tagits tillvara. Genom noggrant övervägda rekryteringar har personer med bra erfarenhet och bred kompetens knutits till företaget i linje med den affärsidé och avsiktsförklaring som grundarna tog fram i samband med grundandet.