Vi är Consentio Ledarskap

Consentio Ledarskap grundades för mer än 20 år sedan. Ledarutveckling, utbildning och olika grupprocesser inom ramen för officersutbildningen var något som de fyra grundarna - Anders Ramberg, Jesper Andersson, Tony Månsson samt Ulf Lundgren - redan arbetat med i Försvarsmakten.

Framgångsfaktorn har varit stabilitet, delaktighet och att vi alltid söker konsensus

KB18 Företagsförädling blev huvudägare 2017 för att ta Consentio Ledarskap till nästa steg och uteckla ännu fler ledare runt om i Sverige och utomlands. Ledarutbildningsbranschen är fragmenterad och KB18 ser möjligheten att skapa ett stort utbildningsföretag av ett framgångsrikt entreprenörsdrivet företag. En god ekonomi, stabil omsättning och en bred kundbas innebär en stark grund att bygga vidare på, inte minst genom att använda verktyg och metoder som vi hjälper våra kunder att använda sig av.

Consentio Ledarskaps främsta framgångsfaktor har varit dess medarbetare och ett konsensussökande arbetssätt där allas kompetens tagits tillvara. Genom noggrant övervägda rekryteringar har personer med bra erfarenhet och bred kompetens knutits till företaget i linje med den affärsidé och avsiktsförklaring som grundarna tog fram i samband med grundandet.

År 2019 togs nästa steg i utvecklingen genom förvärvet av iero ledarutveckling. Det sammanslagna bolaget får en bredare produktportfölj med iero-konceptet och en geografisk närvaro i den dynamiska Stockholmsregionen. Båda företagen har en stark förankring i forskningen kring vad som skapar bra ledare och medarbetare, vad som får företag att prestera bättre i en föränderlig och alltmer komplex värld. Tillsammans kan Consentio Ledarskap och iero ge ännu fler chansen att fungera ännu bättre på sina arbetsplatser.