Hur uppfattas budskapen?

En trygg kommunikationsmiljö är central för det förtroende som bör finnas mellan chef och medarbetare samt medarbetare emellan.
Kommunikation består inte bara av ord. Även kroppsspråk, gester och miner bidrar i hög grad till hur budskap uppfattas.

Vi fokuserar på den praktiska tillämpningen. Kortare teoripass varvas med praktiska övningar för en upplevelsebaserad utbildning. Vi adderar begreppet kulturell kommunikation, eftersom kommunikation är starkt förknippat med den kultur man kommer ifrån. Vi utbildar och tränar deltagarna på olika samtalstyper såsom medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och svåra samtal.