Utveckla konfliktkompetensen och lyckas bättre

Vi utsätts för och hanterar konflikter hela tiden. Allt från små meningsskiljaktigheter till djupgående och energislukande, onödiga och destruktiva konflikter.

Utvecklar vi vår konfliktkompetens skapas bättre förutsättningar att lyckas hantera och lösa konflikterna. Oavsett om det är i våra relationer till andra som medmänniska, vän, partner, förälder, kollega och chef etc.

Det är viktigt att våga ta tag i konflikten när den uppstår, eftersom konflikter är kostsamma. Genom att utveckla vår konfliktkomptens kan konflikter förebyggas och hanteras.

Undersökningar visar att en enda konflikt kan kosta allt från ett par hundratusen kronor upp till ett niosiffrigt belopp om året i frånvaro och produktionsbortfall. Att över 40 procent av en chefs arbetstid avsätts för konfliktrelaterade samtal med anställda när konflikten är ett faktum.

Consentio Ledarskaps konflikthantering startar med att låta deltagarna förstå sig själv och andra i konfliktsituationer. Därefter utvecklas förmågan att kommunicera och hantera oss själva och andra i konflikt.

Utbildar du dig i konflikthantering:

  • får du kunskap om konfliktteori
  • blir du bättre på att kunna förutse och förhindra att en konflikt uppstår
  • utvecklas din förmåga att hantera konflikter som ändå inträffar
  • förstår du bättre varför och hur du eller dina kollegor reagerar i personlig konflikt

 

Läs mer om SDI