Krishantering – tryggare när det händer 

Med utbildning i krishantering känner du dig som ansvarig tryggare om och när krisen kommer. Som chef har du ansvaret för att ingen medarbetare kommer till skada i ditt arbete, varken fysiskt eller psykiskt. Du har också ett ansvar att hjälpa medarbetare i kris.

En kris beskrivs ofta som en händelse där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att förstå och kunna hantera situationen. En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser. En arbetsolycka, en våld-eller hotsituation. I utbildningen får du som ansvarig chef olika verktyg för att skapa ett gott krisstöd när krisen kommer. För den kommer. Förr eller senare.

Vi fokuserar på att deltagarna ska:

  • känna igen, tolka och hantera olika typer av kris- och stressreaktioner
  • få ökad kunskap om posttraumatiska stresstillstånd
  • uppnå ökad kunskap om krisens olika faser samt sorg
  • kunna genomföra ett avlastningssamtal på individnivå
  • uppnå ökad kunskap om livets psykiska kriser och kritiska livsperioder
  • känna till innebörden av chefsansvar i samband med en krissituation