Att leda utan att vara chef

Utbildningen ger dig som har en arbetsledande ställning, men inget formellt personalansvar, grundkunskap och djupare insikt hur gott ledarskap kan tillämpas i din organisation. Redan idag leder du och påverkar dina kollegor. Kanske arbetar du som projektledare, samordnare eller säljare. Under utbildningen kommer du att få en personlig utvecklingsplan för att utvecklas som ledare. 

Utbildningen ger dig ökad

  • självinsikt
  • förmåga att ta emot och ge effektiv feedback
  • förmåga att kommunicera direkt och klart
  • kunskap om vad som kännetecknar en effektiv arbetsgrupp
  • kunskap om en grupps utvecklingsfaser
  • kunskap om konflikthantering och arbetsplatskonflikter
  • kunskap om ledarskapet kopplat till gruppens utveckling
  • insikt om värderingar, regler och normer som styr arbetet och umgänget
  • förmåga till samarbete

 Genomförande

Utvecklingsprogrammet är uppdelat på två moduler om vardera 2,5 dagar under dagtid. Gruppen, upp till 12 deltagare, kan med fördel mixas med deltagare från olika delar av er organisation. Utbildningen tar all tid i anspråk och bör därför hållas i ostörd miljö en bit i från den ordinarie arbetsplatsen så deltagarna inte behöver dela sitt engagemang med andra åtaganden.

Viktiga utvecklingsområden