Vi står för genomförandet, ni för sakkunskapen och besluten

Våra professionella pedagoger har många års erfarenhet av utbildning och ledarskap. De lever som de lär. De är dessutom passionerade vad gäller ledarskap och utveckling. Anlita dem gärna som partner för att utforma och leda olika former av arbetsmöten och workshops.

Som chef får du hjälp med den pedagogiska utformningen, arbetet får en positiv inriktning där alla känner sig delaktiga och engagerade. Och du kan dessutom ägna dig helt åt att aktivt delta i arbetet och utvecklingen.

Vi har bland annat erfarenhet av att leda arbetsprocesser som berör: 

  • Verksamhetsutveckling 

  • Utvärderingar 

  • Chefsbyte 

  • Idégenerering 

  • Beslutsberedning 

  • Målstyrning

  • Förändringsarbete 

  • Nerdragningar, varselprocesser etc.

Vi tar ansvar för resultatet

Centralt är att finna effektiva metoder som skapar största möjliga delaktighet och motivation kring ämnet. Våra passionerade handledare ansvarar för att processen kontinuerligt leds framåt med hög kvalitet i såväl sakfrågor som i samarbetet. Gruppens chef ska alltid vara väl införstådd med, och känna sig trygg i, vad som händer samt alltid sitta på det yttersta beslutsmandatet. Våra handledare leder utan att synas. För att möjliggöra detta krävs bland annat ett nära samspel mellan chef och handledare såväl före, som under och efter mötet.