Ledarfeedback

WorkSpirit® Ledarfeedback finns i två varianter som mäter färdigheter och egenskaper inom områdena: ledarskap, chefskap och personlighet Det finns möjlighet att lägga till en fjärde huvudvariabel där du kan anpassa frågeställningar som är specifika för en viss organisation. Exempel på frågeställningar kan vara: ledarpolicy, värderingar, m m. 

Folder att ladda ner (PDF)

Ledarfeedback bygger på att ledaren får skattning från sin underställda personal.

 

Exempel på rapportdel Ledarfeedback

 

Rapportdel Ledarfeedback

 

 

 

 

Ledarfeedback 360 bygger på en mätning där ledaren får skattning från sin överordnade, sidordnade medarbetare samt underställ personal.

 

 

 

Exempel på rapportdel Ledarfeedback 360

 

Rapportdel Ledarfeedback 360