Bli trygg i att utmana, bekräfta och förstärka

Utvecklas du som ledare med oss får du verktygen att själv måste komma till insikt om hur du blir bra som ledare, det är utgångspunkten när du påbörjar din resa – din utveckling.

Som ledare handlar det om att du lever som du lär. Ett bra ledarutvecklingsprogram är värdefullt även för dem som inte formellt är chefer.

Genom åren har vi i Consentio Ledarskap utvecklat tusentals ledare i såväl offentlig som privat sektor. Våra skräddarsydda utbildningar ger goda möjligheter att uppleva och träna olika ledarskapssituationer, prova olika beteenden, diskutera och reflektera med andra deltagare kopplat till teoretiska modeller. De frigör deltagarnas energi, ökar deras kompetens och ger dem verktyg att utmana, bekräfta, förstärka eller förändra invanda tanke- och handlingsmönster.

”Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det.” – Will Schutz, amerikansk psykolog och ledarskapsforskare. Mannen bakom FIRO-teorin.