Dra nytta av mångfalden

Mångfald i arbetslivet handlar främst om att använda sig av människors olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden. En bra sammansättning av människor med varierande erfarenheter kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Och även identifiera nya kundgrupper och marknader.

Ett etablerat begrepp för att beskriva det ledarskap som handlar om strategier för att leda och hantera olikheter och likheter är Diversity Management eller fritt översatt Mångfaldsorienterat ledarskap.

Mångfaldsorienterat ledarskap handlar främst om att säkerställa strategier för att leda och hantera olikheter och likheter samt att skapa tydliga och kvalitetssäkrade processer för att säkerställa mångfald även på sikt.

Du som deltagare lär dig att:

  • reda ut begreppen mångfald, diskriminering, jämlikhet och jämställdhet,
  • värdera din arbetsplats utifrån ett mångfaldsperspektiv,
  • staka ut vägen till en mångfaldsinriktad arbetsplats samt att
  • ta fram gemensamma riktlinjer för mångfaldsorienterat ledarskap

Vi har en tendens att söka likhet i samhället idag, det försvagar oss. Olikheter ger styrka!