Utvecklas genom medarbetarbetarfeedback

Feedback, eller återkoppling innebär att ge beröm och konstruktiv kritik med en målsättning att utveckla. Feedback är viktigt för att minimera risken för misstolkningar och för att skapa säkerhet och trygghet i en organisation. Brist på feedback kan leda till lågt engagemang och sämre resultat.

WorkSpirit Medarbetarfeedback bedömer och ger återkoppling inom medarbetarskap och personlighet. Bedömningen görs av personer på samma organisatoriska nivå. Inte chefer eller underställda.

Inom medarbetarskap bedöms verksamhets- och befattningskomptens – din förmåga att planera, organisera och följa upp ditt arbete. Men också hur mottaglig du är för feedback, samarbetsförmåga och relationshantering.

Inom personlighet bedöms din stabilitet, utåtriktning, omtanke samt nyfikenhet och energi.

Folder att ladda ner (PDF)