Att utveckla kompetenta medarbetare

Det viktigaste för oss när vi utbildar i medarbetarskap är att skapa rätt förutsättningar för reflektion, inlärning och eventuellt beteendeförändring.

Allt högre krav ställs på att medarbetarna ska kunna bidra med mer än sin direkta yrkeskompetens. Alla medarbetare bör kunna samarbeta på ett bra sätt, hantera relationer, ta emot och ge feedback, fatta välgrundade beslut etcetera. I våra utbildningar är utgångspunkten alltid att varje deltagare själv ska komma till insikt om sig själv, för sedan påbörja sin resa – sin utveckling.

Ibland kan en del medarbetare inledningsvis visa en reserverad inställning till ämnen som berör samarbete och relationer i arbetsgruppen. Detta grundar sig oftast på en rädsla för det okända. Därför läggs extra stor vikt vid deltagarnas trygghet i den för många ovana situationen.

Consentio Ledarskaps utbildning i Medarbetarskap ger deltagarna möjlighet att arbeta med sin personliga utveckling med hjälp av effektiva verktyg och passionerade handledare som har erfarenhet av att utveckla hundratals medarbetare från många olika organisationer.

 Trygghet i ovan situationen uppnås genom att:

tidigt hantera ömsesidiga förväntningar och farhågor, 

diskutera mål och syfte, 

fortlöpande koppla ihop det som avhandlas med vardagsarbetet, 

få varje deltagare att känna sig viktig och respekterad, 

arbeta upplevelsebaserat.