Öppna utbildningar

Till våra öppna utbildningar tar vi emot deltagare från olika organisationer. För att skapa valfrihet för den enskilde erbjuder vi en mängd kurstillfällen.


För närvarande har vi tre öppna utbildningar:

Tillsammans skapar dessa tre kurser vårt populära Diplomerade Ledarutvecklingsprogram.

Våra tankar kring kursdeltagande och Coronaviruset.

Vi ser att exponeringen och risken för att bli smittad sannolikt minskas under en UGL kurs då man befinner sig i en sluten grupp på ett mindre hotell. Vi har tillsammans med våra kursgårdar haft samtal kring hur vi kan minska exponeringen. 
Under våra UGL kurser kommer gruppen att vara för sig själv tillsammans med personalen på hotellet under utbildning och måltider. Vi kommer alltså inte att vara tillsammans med andra grupper och kommer att vara exklusiva som grupp på kursgården vilket vi enligt UGL konceptet ändå ska vara.

Vi vill inte på något sätt skapa oro men vill med detta meddelande ändå upplysa er och bringa klarhet i vad vi gjort och vi följer händelseutvecklingen och folkhälsomyndighetens rekommendationer kontinuerligt.

Vi ser verkligen fram emot ditt deltagande i våra utbildningar.