Samtalsmetodik vid olika typer av samtal

När vi arbetar med metodik kring samtal strävar vi efter att deltagarna ska få en god färdighet i att genomföra den aktuella samtalstypen.

Genom att bygga upp självförtroende och kompetens vill vi skapa trygghet för individen vid genomförandet av skarpa samtal.

Vi utbildar och övar på många typer av samtal: 

  • Aktiv lyssning, lär dig lyssna och ställa rätt typ av frågor för att driva samtalet framåt.
  • Utmanande samtal, där du lär sig att kommunicera på ett sätt som utmanar och inspirerar medarbetare i olika sammanhang.
  • Svåra samtal, ger dig verktygen att förbereda och föra dessa samtal på ett strukturerat sätt så att risken att feltolkas minimeras.
  • Medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalet har tre likvärdiga intressenter: chefen, medarbetaren och företaget. Samtalet präglas av ömsesidighet.