Situationsanpassat ledarskap

Vi ger dig verktygen för att bli en situationsanpassad ledare. Vad innebär då detta?

Som ledare utmanas du ständigt, nya situationer uppkommer och som ledare behöver du vara flexibel och kunna anpassa din ledarstil till dessa nya situationer.

Vi arbetar främst med det situationsanpassade ledarskapet utifrån professor Susan A Wheelans grupputvecklingsteori Integrative Modell for Group Development (IMGD). För ett framgångsrikt och effektivt teamledarskap anpassas ledarskapet efter den fas gruppen befinner sig i.

Kursdeltagarna lär sig identifiera vanliga beteenden i de olika faserna. Till detta kopplas ledarskapet. Vi tränar oss i att förstå vilka behov gruppen har och hur vi som ledare kan tillgodose dessa.