Självinsikt

Har du god självinsikt är du medveten om dina positiva egenskaper och utvecklingsområden. Du vet hur du fungerar och kan ta ansvar för detta. Du ser hur ditt beteende påverkar omgivningen. Detta delområde låter dig fundera på ditt verkliga-jag och ditt ideal-jag, på så vis ökar självinsikten.

För att få vetskap om ditt spegel-jag måste du få feedback av andra. Kursen ger dig verktyg och träning i att ställa frågor eller tyda signaler som omgivningen sänder ut. Ju närmare de tre jagen kommer varandra, desto bättre självbild får du.

 Ett verktyg vi ofta använder för kartläggning av självinsikt är SDI2.0 

 

 

 

Bild:

  • Verkligt-jag är så som jag uppfattar mig själv
  • Ideal-jag är så som jag skulle vilja vara
  • Spegel-jag är så som jag tror att andra uppfattar mig