Social arbetsmiljö

Consentio Ledarskap har mångårig erfarenhet av utredningar kring den sociala arbetsmiljön.

Tillvägagångssättet kan variera beroende på problemställningen men vanligtvis genomför vi arbetet enligt följande 6-stegsmodell:

  1. Uppdragsdialog (oftast med överordnad chef eftersom chefen själv ibland kan vara en del av problemet).
  2. WorkSpirit Medarbetarenkät® till samtliga berörda. Även andra mätverktyg kan komma ifråga.
  3. Intervjuer med samtliga berörda.
  4. Analysarbete och rapportskrivning.
  5. Presentation av rapporten med förslag på åtgärdsplan för uppdragsgivaren.
  6. Presentation av utvalda delar för berörd grupp