Svåra samtal

Att hålla svåra samtal eller uppsägningssamtal är många gånger bland det tuffaste du som chef har att göra. Det blir aldrig rutin att hålla dessa samtal men genom att vara förberedd och träna ger du både dig själv och dina medarbetare bättre förutsättningar. Under denna utbildning, som omfattar två halvdagar, får du möjlighet att utveckla din förmåga i att både lyssna samt genomföra våra samtal och uppsägningssamtal. Vi varvar teoriavsnitt med praktisk träning och du kommer få hålla både svåra samtal och uppsägningssamtal ”skarpt”.

 

Utbildningen omfattar

Aktiv lyssning
Träna din uppmärksamhet, lär dig vad en lyssnande attityd innebär och vilka fördelar som finns med detta, samt hur du ställer klarläggande frågor.

Hålla ett svårt samtal
Lär dig hur du skapar förtroende och visar empati, hur du kommunicerar tydligt och mera effektivt, hur du lägger upp och håller ett svårt samtal och vad du behöver tänka på avseende förberedelser och genomförandet.

Krismedvetenheten
Lära dig känna igen olika förlopp och tänkbara reaktioner samt hur du skall bemöta dessa hos din medarbetare.

Perspektivförståelse
Träna på att ta olika perspektiv och reflektera över hur dessa kan påverka mottagaren.

Uppsägningssamtalet
Omfattar grundläggande arbetsrätt, lär dig hur du lägger upp ett uppsägningssamtal på bästa sätt avseende förberedelser, genomförande och uppföljning, vad du skall tänka på då det gäller information och övriga medarbetare.


Unikt koncept i att coacha!
 

Det övergripande målet är att du efter utbildningen ska kunna och våga genomföra de svåra samtal som behöver hanteras i din organisation. Som en del i detta ska du också ha fått förutsättningar för att genomföra uppsägningssamtal på ett korrekt och empatiskt sätt. 
I alla praktiska övningarna som genomförs parvis kommer en erfaren handledare från oss att vara med. Handledaren kommer både hjälpa till med råd och stöd samt att coacha er under träningen. 
Det kommer alltså att finnas 6 handledare att tillgå på en grupp om 12 deltagare vilket ger dig som deltagare en individuell coaching och feedback på dina samtal. Handledarens roll är också att ”spela” den medarbetare som man genomför samtalet med. Du som deltagare agerar alltså chef respektive observatör.

Praktisk information

Utbildningen omfattar 2 delar, teori varvas med praktiska övningar i mindre grupper. Vi genomför utbildningen via Zoom. 
I god tid före utbildningen kommer du att få en guide till hur zoom fungerar samt en länk till utbildningen. Du har då möjlighet att antingen installera Zoom på din dator eller så väljer du att köra programmet via din webbläsare. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome som webbläsare.

Kursfakta

Max 12 deltagare per utbildning som innefattar 9 timmars handeldarledd utbildning med utymmer för att diskutera och ställa frågor.
Allt utbildningsmaterial, inklusive mallar att använda för genomförande av svåra samtal och uppsägningssamtal samt personlig handledarledd coaching/ feedback på de samtal som genomförs.Kontakta oss för mer information. 

Kontakta någon av våra handledare nedan mer information. 

Stefan Wikström 0735-44 88 56 stefan@ledarskap.se

Pdf att ladda ner