Samma språk och verktyg höjer effektiviteten

SDI2.0® (Strength Deployment Inventory®) är ett väl beprövat analysinstrument – för människor, inte om människor. SDI2.0® utvecklar medarbetarnas förståelse för varandra, samt hjälper till att förstå och hantera ett ämne som allt för ofta undviks – konflikter.

SDI2.0® grundar sig på Dr. Elias Porters teori om relations medvetande. När en betydande del av en organisation har gemensamt språk och gemensamma verktyg för relationshantering höjs både effektivitet och arbetstillfredsställelse väsentligt. SDI2.0® kan vara ett av dessa verktyg.

Genom att lära dig vilka drivkrafter som motiverar beteendet hos oss själva och andra kan du utveckla din kommunikationsförmåga och lära dig att hantera konflikter på ett mer produktivt sätt. SDI2.0® är visuellt lätt att förstå, kommunicera kring och inte minst att komma ihåg. Alla som arbetar tillsammans mot gemensamma mål finner SDI2.0® värdefullt.

Vi har mångårig erfarenhet av att använda SDI2.0®

Consentio Ledarskap har använt verktyget aktivt i många år och i flera sammanhang. SDI2.0® ingår ofta i våra längre utvecklingsprogram för ökad självinsikt, förståelse för olikheter och för utvecklad konfliktkompetens. Även mer SDI2.0®-fokuserade utvecklingsprogram genomförs.

Bli konfliktkompetent - Have a Nice Conflict

Läs om hur din organisatin kan bli konfliktkompetent med SDI2.0® 

  

Uppdragsexempel 

SDI2.0® hjälper gruppmedlemmarna att upptäcka egna och andras egenskaper och förmågor samt vad det är som motiverar och driver fram ett visst beteende. Kartläggningen ger som regel också ökad självinsikt på ett pedagogiskt och påtagligt sätt. SDI2.0® är ett verktyg för upplysning och utveckling där resultatet används till att föra reflektiva samtal. Det är ett utmärkt instrument för att, bland annat, utveckla relationerna i en befintlig grupp.

Utvecklingssamtal 

Insikt om SDI2.0®-teorierna hjälper dig som chef att hålla medarbetarsamtal med en större medvetenhet om vad som driver och motiverar andra människor. Dessa drivkrafter kan skilja sig markant från dina egna motivationsfaktorer. En viktig insikt att ha vid utvecklingssamtal om kvaliteten i samtalet ska bli hög.