Utveckling av Grupp & Ledare (UGL) 

Sveriges mest välkända ledarskapsutbildning finns hos oss

UGL är sannolikt Sveriges populäraste ledarskapsutbildning. Fler än 3500 nöjda kursdeltagare har genomfört sin UGL-kurs hos oss.


UGL är en ypperlig grundläggande utbildning där deltagaren inte behöver vara chef för att få ett stort utbyte. Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas som människa, ledare och medarbetare, oavsett din nuvarande arbetsroll, med rätt inställning får du som går kursen större insikter om relationer mellan människor och gruppdynamik. Varje kollega som vill utveckla sig själv, men också förstå hur grupper fungerar, kan få ut väldigt mycket av UGL. Vilket i sin tur betyder att företag vinner på att inte bara skicka ledare på en ledarskapskurs.

Vill du bli en bättre ledare? Eller vill du helt enkelt förbättra ledarskapskulturen på din arbetsplats. Anmäl dig till vår UGL-kurs!

 

4,9 av 5 i betyg Kursdeltagarna ger handledare och utbildningen 4,9 i snittbetyg på en femgradig skala. Detta är vi väldigt glada och stolta över. 

Aldis R: 
”En otroligt givande kurs innehållande ren kvalité! Jag är väldigt nöjd med kursen och upplägget mellan praktiska moment, diskussionsgrupper och teori.”


 Aktuella kurstillfällen

2024    
Vecka 6   Hotell Statt Hässleholm  FULLBOKAD!
Vecka 17   Hotell Statt Hässleholm  FÅ PLATSER KVAR!
Vecka 40   Sundbyholms Slott Eskilstuna  
Vecka 45   Hotell Statt Hässleholm  
Vecka 49   Hotell Statt Hässleholm  


Kurskostnaden för UGL är 25 400 kr. 
Inklusive kost & logi Moms tillkommer.

 

Genomgående hög standard i internatform
För att säkerställa en stor utveckling av både gruppen och den enskilde deltagaren leds utbildningarna av erfarna och kompetenta handledare. 

Kursen genomförs under fem sammanhängande dagar och kräver din fulla uppmärksamhet. UGL är en krävande kurs som fordrar fokus på innehållet och de processer som sker i gruppen. Det är därför viktigt att ha harmoni i sin totala livssituation vid kursens genomförande. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen. UGL leds av två certifierade handledare. Kursens deltagarantal är mellan åtta och tolv. Vi bor i enkelrum på kursgårdar av hög standard i lugna miljöer. Måltider som ingår är frukost, lunch, tvårätters middag samt fika.

Kursplatser
I Hässleholm på centralt belägna Hotell Statt, cirka 1 timmes resa från Malmö och Helsingborg samt Sundbyholms Slott som ligger lättillgängligt en mil norr om Eskilstuna, cirka sjuttio minuter från Stockholm och 1 timmes resa från Örebro.

Mer om UGL

UGL behandlar den aspekt av ledarskap och medarbetarskap som handlar om relationer och det som berör oss i våra olika roller i förhållande till andra. Genom den upplevelsebaserade utbildningsmetodiken får deltagarna tillgång till verktyg för att bättre kunna hantera situationer som uppstår i arbets- och privatlivet. Deltagare får känna hur det är att vara i en grupp och blir medvetna om grupputvecklingsprocessen samt vilken roll de själva tar. Det finns många parametrar som påverkar våra relationer till exempel kommunikation, värderingar, gruppdynamik och lärande.

UGL ger deltagarna chansen till utveckling som individer och ledare där resultatet bland annat är relaterat till hur mycket deltagaren själv aktivt deltar i kursen. Du får ökad förståelse för ledarskapets utmaningar relaterat till gruppens utveckling.

En ledares faktiska beteende och hur framgångsrikt det är beror på samverkan mellan individ, omgivning och situation. Den individuella utvecklingen och det organisatoriska resultatet är beroende av varandra.

UGL GÖR DIG TILL EN BÄTTRE LEDARE - PÅ BARA FEM DAGAR!

I en vetenskaplig utvärdering av Karolinska Institutet med syfte att ta reda på om UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, har en faktisk effekt på ledarskapet visade studien på positiva förändringar hos ledare i form av ökat självförtroende, ett lugn, större öppenhet för återkoppling, diskussion och problemlösning. Ledare som tidigare haft ett behov av struktur övergår istället till att lita på sig själva och gruppen. Osynliga chefer träder fram i större utsträckning, samtidigt som fler ledare blir mer innovativa. 

 

UGL:s övergripande mål

Målet är att du ska få personlig utveckling samt verktyg att utveckla din egen grupp till att bli mer produktiv genom bättre samarbete. 

Kursens olika delmål är en ökad: 

• förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå
• förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
• erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa
• förmåga att kommunicera direkt och klart
• förmåga att ta och ge utvecklande feedback
• förmåga att se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
• förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete
• få verktyg till effektivt beslutsfattande
• förståelse för att det finns olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling
• förståelse för behovet av ledarskap

Utveckling av Grupp och Ledare ingår som koncept i Försvarshögskolans Ledarskapsmodell. Utgångspunkten är teorier om utvecklande ledarskap, vilka fokuserar på ledarskapet som en effekt av dynamiken i arbetsgruppen och i organisationen.
UGL är under kontinuerlig utveckling och kvalitetssäkring som stärker den vetenskapliga förankringen på ett påtagligt sätt. Krav ställs på regelbunden uppdatering av handledarnas kompetens vid återkommande handledarträffar.

Produktblad   Information om UGL på Hotell Statt   Information om UGL på Sundbyholms Slott

 

Vanliga frågor om UGL 

 

Kan jag gå UGL med en kollega eller en bekant?

UGL är en utbildning som bygger på främlingsgrupper där deltagarna inte är i beroendeställning till varandra. Om du tillhör en stor organisation stämmer vi av innan kursstart med deltagarna för att säkerställa främlingsgrupp.

  

Närvaro

UGL-kursen kräver din odelade tid, även kvällarna. Utbildningen ska ses som en helhet och ska så med hänsyn till pedagogiken fullföljas. Om du blir tvungen att bryta din kurs får du boka om till ett nytt tillfälle.

 

  

Kan jag jobba vid sidan om under min UGL?

Vår rekommendation är att du ser till att vara fri från arbete under veckan. Såklart kan du svara på enklare arbetsuppgifter/mejl eller telefonsamtal.

 

  

På vilka platser genomför ni UGL?

I Hässleholm på centralt belägna Hotell Statt, cirka 1 timmes resa från Malmö och Helsingborg samt Sundbyholms Slott som ligger lättillgängligt en mil norr om Eskilstuna, cirka sjuttio minuter från Stockholm.

 

 

                        

  

Investera i kunskap och öka lönsamheten 

Vi designar utbildningar som passar just din organisation, dina chefers och medarbetares behov. 
Våra utbildningar garanterar ökad kunskap, förståelse för den nödvändiga processen och delaktighet som låter ert företag utvecklas vidare. Våra medarbetare har gedigen chefserfarenhet och hög pedagogisk kompetens. Detta är vår kvalitetsgaranti på att du som kund får det du vill ha.

Consentio Ledarskap förvärvades 2017 av KB18 Företagsförädling. Vi står på en stark grund och kommer att fortsätta utveckla vår egen verksamhet med samma verktyg som vi ger våra kunder. Idag är Consentio Ledarskap ett av branschens mest etablerade företag med uppdrag över hela Sverige och hela Europa. Bolaget grundades 1998 och under åren har vi utvecklat människor och bidragit till att organisationer har lyft, börjat flyga och fortfarande flyger. Att utveckla grupper och individer både inom näringsliv och den offentliga sektorn, att låta dem utmana sig själva och ge dem kompetens att bli högpresterande är en av våra största styrkor och vår passion.

 

Välkommen till vår värld!