Utbildningar efter era behov

Consentio Ledarskap utbildar med ert behov, era utmaningar som utgångpunkt.

Världen är föränderlig och med våra utbildningar säkerställer du som uppdragsgivare att ni har den kompetens som krävs för att hantera förändringar, motivera dina medarbetare och skapa en god arbetsmiljö. Viktiga faktorer som tillsammans leder till fortsatt utveckling och att kompetens stannar i företaget. Vi arbetar med vetenskapligt förankrade teorier och väl beprövad erfarenhet som utgångspunkt i alla våra utbildningar. Vi bygger utbildningarna kring upplevelsebaserad inlärning där praktiska övningar varvas med teoriavsnitt som är kopplade till deltagarnas vardag.

Vi erbjuder såväl designade utbildningar – anpassade efter just ditt företag, dina ledares och medarbetares behov – som öppna utbildningar, där vi tar emot deltagare från olika organisationer och erbjuder ett stort antal olika kurstillfällen på flera orter.

Designade utbildningar står för mer än 90 procent av vår verksamhet. Vi har i över 2 decennier utbildat ledningsgrupper, arbetsgrupper och individer, vi har gett dem verktygen för att långsiktigt utvecklas och lyfta. 

Vi har genomfört UGL kurser sedan 1998 och kursdeltagarna ger handledare och utbildningen snittbetyget 4,9 på en femgradig skala.