Utbildningar efter behov

Consentio Ledarskap utbildar ledare med utgångpunkt i deras behov. 

Vi erbjuder såväl designade utbildningar – anpassade efter just ditt företag, dina ledares och medarbetares behov – som öppna utbildningar, där vi tar emot deltagare från olika organisationer och erbjuder ett stort antal olika kurstillfällen på flera orter.

Designade utbildningar står för mer än 90 procent av vår verksamhet. Vi har gett över 100 ledningsgrupper och fler än 300 arbetsgrupper i olika organisationer verktygen att lyfta tillsammans.

Sedan 1998 har 3 500 personer genomfört sin UGL-kurs hos oss. Kursdeltagarna ger handledare och utbildningen snittbetyget 4,9 på en femgradig skala.