Utbildningsdag Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Nu har ni möjlighet att få en utvecklingsdag i Organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen riktar sig till all personal i arbetsledande ställning på alla nivåer. Till skyddsombud samt andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Som arbetsgivare ska du se till att chefer och arbetsledare har kunskaper i:

  • förebyggande och hantering av ohälsosam arbetsbelastning
  • förebyggande och hantering av kränkande särbehandling

Du ska också se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken och arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Lång och gedigen erfarenhet av ledarskapsutveckling

Consentio Ledarskap har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla chefer, ledare och medarbetare. Att utbilda i arbetsmiljöfrågor syftar i hög grad till att nå insikt och förståelse.

Deltagarna i utbildningsdagen kommer att nå djup insikt i ämnen som till exempel stress och stresshantering, delaktighet, grupprelationer, konflikthantering, ledarskap och chefskap. Under utvecklingsdagen Organisatorisk och social arbetsmiljö varvas utbildningsmetodik med aktiva diskussioner, grupparbeten och teoriavsnitt.

En representant från organisationen svarar för utbildningens företagsspecifika avsnitt som till exempel, företagets mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, policyer och regler med mera.

PDF att ladda ner

Välkommen att kontakta oss för mer information.