Våra värderingar

Tillsammans har vi identifierat företagets värderingar som genomsyrar vårt förhållningssätt och vår verksamhet.

FÖRTROENDE

Vi håller vad vi lovar.

Vi kommunicerar rakt och ärligt.

Vi lever som vi lär. 

OMTANKE

Vi värnar goda relationer.

Vi samarbetar för gemensam utveckling.

Vi är lyhörda och visar respekt för våra kunder och varandras behov.

RESULTAT

Vi håller hög kvalitet.

Vi tar initiativ och strävar efter utveckling och framåtanda.

Vi lyfter varandra till långsiktig framgång. 

MÅNGFALD

Vi skapar mervärde gemensamt.

Vi ser olikheter som en tillgång.

Vi lyssnar för att först förstå, sedan bli förstådda.