WorkSpirit® Utveckla och behåll engagerade medarbetare

WorkSpirit® gör det möjligt att arbeta strukturerat med organisationsutveckling kopplat till ledarskap, medarbetarskap och högpresterande team. Vårt enkätbaserade verktyg ger en tydlig bild av chefs- och ledarskapsfärdigheter, personlighet samt arbetstillfredsställelse i en organisation. 

En individs beteende påverkar välbefinnandet för alla människor i organisationen och är därför inte dennes enskilda angelägenhet. Att utvecklas som chef, ledare och medarbetare är en ständigt pågående process och kräver ett aktivt engagemang.

Resultatet från enkäten fungerar som ett redskap för utveckling av chefer, ledare medarbetare och verksamhet. WorkSpirit® kan med fördel vara årligen återkommande för att möjliggöra jämförelser från år till år. 

Folder att ladda ner (PDF)

Exempel på hur WorkSpirit® kan användas i ett helhetsperspektiv:

 

 

Ledarfeedback

Medarbetarfeedback