Bli konfliktkompetent - Have a Nice Conflict

Stoppa konflikten innan den startar. En enda konflikt kan med lätthet kosta från ett par hundratusen kronor upp till niosiffrigt belopp i frånvaro och produktionsbortfall. Och då har vi inte inkluderat kostnaden för konfliktrelaterade samtal med berörda parter.

Organisationer som arbetar aktivt med att förhindra uppkomsten av vardaglig irritation och konflikter mår bättre. De anställda presterar mer, samarbetar bättre och drabbas i mindre utsträckning av stressrelaterade sjukdomar. Möjligheterna blir större – att utvecklas – att lyfta. Att hålla sig flygande och flyga länge.

Have a Nice Conflict är ett program, ett annorlunda och nyskapande sätt att närma sig ämnet konflikt. Vi kallar det för att bli konfliktkompetent. 

Att vara konfliktkompetent innebär bland annat att förstå och använda de fem konfliktnycklarna:

  • Förutse
  • Förebygga
  • Identifiera
  • Hantera
  • Lösa konflikter

 

 Konfliktförsäkra redan idag

Boka Have a Nice Conflict som en tredagars intern utbildning. Utbildningen riktar sig till ledare och medarbetare i organisationer som vill öka sin kompetens i att förutse och förebygga onödiga konflikter och vill utveckla starka och produktiva relationer. Grupperna kan med fördel vara mixade med medarbetare från olika delar av organisationen. Utmärkande för utbildningen är mycket praktisk träning där exempel från den egna vardagen används. Tillsammans med kursedeltagarna görs en kartläggning av de mest utmärkande personlighetsdragen. För att kunna identifiera de drag man oftast plockar fram när en konflikt startar och för att hitta nya vinklar kring sitt eget beteende.
Deltagarna får med sig verktyg och kunskaper som kan användas direkt.