Intent Based Leadership

IBL - bli en ledare som skapar arbetsplatser i världsklass!

Idag anser bara 15% av medarbetarna på Sveriges arbetsplatser att de är engagerade i sitt arbete – men föreställ dig att du som ledare stället kan skapa en arbetsplats där varje individ bidrar med hela sin tankekraft, tar ansvar och känner sig trygga. 

Utveckla en effektiv organisation

Arbetsplatser och organisationer med högt medarbetarengagemang är 21% mer lönsamma, har 41% lägre frånvaro och minskar risken att göra fel med hela 60%. IBL är ett sätt att öka medarbetarengagemanget genom att skapa en organisationskultur där du tydliggör önskade åtgärder redan innan de äger rum – och därmed låter den verkliga magin ske. 

Vad är Intent-Based Leadership?

Intent-Based Leadership är en tillitsbaserad och coachande ledarskapsutbildning som hjälper dig till ett värderingstyrt synsätt. Här lär du dig skapa team i världsklass i en arbetsmiljö som uppmuntrar medarbetarna att komma till sin rätt. Insikter och verktyg hjälper dig och din verksamhet bli effektivare genom att forma en atmosfär där alla individer bidrar med sin syn på problem och lösningar utifrån olika perspektiv.

Intent-Based Leadership ger dig verktyg som:

-          Skapar engagerade ledare på alla nivåer.

-          Bygger och utvecklar team som känner trygghet, snarare än stress för att göra fel.

-          Fokuserar på miljöer där varje medarbetare tar initiativ och ser möjligheter.

-          Uppmuntrar medarbetarna att ta egna beslut och dela åsikter.

-          Uppmuntrar infallsvinklar och meningsskiljaktigheter som en väg mot innovation.

-          Flyttar befogenheten dit informationen finns, istället för att flytta informationen dit besluten fattas.

-          Gör dig nyfiken på vad andra ser och hör, istället för att behöva komma med alla svar själv.

Intent-Based Leadership hjälper dig kontinuerligt sträva efter att förbättra ledarskapet.

 En kurs helt rätt i tiden!

"Detta är en kurs som passar mig och mitt företag då vi behöver få fler medarbetare som både får och tar ansvar och kontroll i sina roller.
Kursen hålls av mycket professionella kursledare med relevant erfarenhet och kunskap"
  Håkan Bay-Eriksson, KS Industriservice AB
 

 

Jubileumserbjudande Intent Based Leadership under 2023!

Gå flera från samma organisation vid samma tillfälle!
Person 1 ordinarie pris och person 2-4 får 50% rabatt på kurskostnaden.

2023
30/5 - 1/6 (Tisdag - Torsdag, vecka 22) Sundbyholms Slott, Eskiltuna
10 - 12/10 (Tisdag - Torsdag, vecka 41) Hotell Statt Hässleholm 
28 - 30/11 (Tisdag - Torsdag, vecka 48) Hotell Statt Hässleholm

 Pris: 20900 kr + kost och logi.
 
 Anmälan till kursen Intent Based Leadership