Historien om IBL

David Marquet, ledarskapsexpert, före detta ubåtskapten och författare till Turn the ship around var tonåring när han först upptäckte sin passion för ledarskap. En dag när han var i Pittsburgh över sommaren med sina farföräldrar gick han till det lokala biblioteket och upptäckte en bokserie – ”History of United States Naval Operations in World War II” av Samuel Eliot Morison.
Han återvände till biblioteket varje dag tills han läst igenom de 15 volymerna i bokserien på över 6 500 sidor och det var där Davids dröm vaknade till liv. Han ville, mer än något annat, att bli kapten på en ubåt där människor trivdes och utvecklades.

Traditionellt ledarskap med utmaningar 
1981 tog David examen som klassetta från U.S. Naval Academy, ett institut känt för att leverera ”Ledare som tjänar nationen”. Efter detta började han arbeta i marinkåren inom ubåtsstyrkan. Men en sak oroade honom; den traditionella ledare-följare modellen som användes av marinkåren och av de flesta företag runt om i världen. Målet med ledare-följare var att få människor att lyda och följa istället för att tänka själva. David upplevde själv hur detta ledarskap marginaliserade människor. Han kände på sig att det måste finnas ett bättre sätt.

Team som vågar bryta regler
Ganska snart upptäckte David att han, för att bevisa sin teori, måste bryta en del regler. Som ingenjörsofficer ombord på USS Will Rogers (SSBN-659), en kärnkraftsdriven ubåt med ballistiska missiler, försökte David ge ansvar till sitt team. Han gav dem vägledning och gav dem sin avsikt snarare än order. Det blev en katastrof. Hans team fattade dåliga beslut som ledde till fel. Han var tvungen att stoppa och återgå till den traditionella metoden för ledare-följare.

Tog kommandot som ledare
Senare valdes David till kapten på USS Olympia (SSN-717), en annan kärnkraftsdriven ubåt. Han studerade i över ett år för att ta kommandot och förstod varje detalj om hur ubåten fungerade. Helt oväntat omdirigerades David sedan till att ta kommandot över USS Santa Fe (SSN-763) när dess kapten slutade. Santa Fe var den ubåt som gick sämst i flottan och en helt annan typ av ubåt som han knappt kunde något om.

Att lyda blint 
Mindre än en månad senare körde Santa Fe en enkel övning för att simulera ett fel i reaktorn. I detta scenario flyttas framdrivningen från huvudmotorerna till en mindre, elektrisk framdrivningsmotor. Kaptenen, David beordrade “två tredjedelar fram”. Officeraren på däck upprepade ordern, “framåt två tredjedelar”. Men inget hände. David märkte att rorsmannen som skulle genomföra ordern såg orolig ut. På frågan om vad som var problemet, påpekade styrmannen att det inte fanns två tredjedelar i det elektriska framdrivningsläget till skillnad från tidigare ubåtar han varit på. På en direkt fråga från David sa officeraren på däck att han upprepat kommandot medveten om att det var fel.

David insåg att det traditionella tänkandet ledare – följare innebar att hans besättning skulle göra precis det han sade – även om det var fel och att detta synsätt skulle kunna bli katastrofalt.

Turning the Ship Around
David började behandla sin besättning som ledare istället för följare. Han gav kontroll istället för att ta kontroll och det dröjde inte länge innan verksamheten tog en dramatisk vändning. Santa Fe gick från “sämsta till bästa” och uppnådde den högsta operativa ställningen i marinen och stannade kvar där år efter år. När Stephen R. Covey tillbringade tid ombord på Santa Fe beskrev han den som den organisation med mest empowerment han någonsin sett. Han skrev om David Marquets ledarskap i sin bok The 8th Habit.

Flera utmärkelser som ledare
Efter Davids avgång från USS Santa Fe fortsatte ubåten att vinna utmärkelser och främja fler officerare och sjömän till högre positioner med ökat ansvar än någon annan ubåt inklusive tio efterföljande ubåtskaptener.

Ledarskap i förändring
David gick i pension från marinen 2009 och är författare till ”Turn the Ship Around!”. En sann historia om att förvandla följare till ledare. Tidningen Fortune kallade boken för “den bästa instruktionsboken för chefer inom områdena delegering, utbildning och praktisk tillämpning”. Davids Intent Based Leadership-modell utvecklar många typer av organisationer. Allt ifrån stora tillverkare till nystartade företag och idrottsföreningar till myndigheter. L. David Marquet hjälper idag ledare att bygga miljöer där människor bidrar och känner sig värdefulla – där alla är ledare.