Intent-Based Leadership översikt


IBL-programmet är en ledarskapsutbildning som ger dig de insikter och verktyg du behöver för att engagera dina medarbetare och skapa effektiva team i din organisation. Du lär dig skapa ledare på alla nivåer, mäta engagemang och leda en arbetsplats där alla känner sig trygga att ta beslut, är motiverade och vet vad de ska göra. Vi arbetar bland annat med de tre K:na Kontroll, Kompetens och Klarhet för att hjälpa dig forma en miljö med tillitsbaserat ledarskap där medarbetarna kan bidra med sin syn på utmaningar och komma med lösningar utifrån olika perspektiv.

IBL bidrar till din ledarutveckling

Utbildningen leds av certifierade och kvalificerade handledare med många års erfarenhet som både ledare, chefer och utbildare. Du kommer snabbt se effekt på din ledarutveckling, bland annat genom att träna på:

  • Verktyg och metoder för att skapa psykologisk trygghet.
  • Varför du som ledare måste ge kontroll och mandat till dina medarbetare.
  • Hur du ger kontroll på ett säkert och effektivt sätt genom att anpassa den utifrån klarhet, tydlighet och kompetens.
  • Hur du kan använda verktyget ”Ledarskapsstegen” för att mäta nivån på engagemang i ditt team, men också på ditt ledarskap.
  • Vikten av perspektivtagande. 
  • Hur du bättre kan involvera och aktivera dina medarbetare under t ex möten och medarbetarsamtal.
  • Fokusera på att förbättra arbetsklimatet i stället för att försöka ändra på individer.
  • Hur du skapar ett mindset för att bli bättre än bra.
  • Verktyg och metoder för att analysera och bestämma nuläge i ditt team och din verksamhet.


Tre dagar med personlig utveckling

Under utbildningen kommer du få arbeta med dina konkreta utmaningar som ledare och med din personliga utveckling. Under tre sammanhängande dagar får du möjlighet att reflektera över ditt ledarskap och växa som ledare tillsammans med andra.

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse!


Certifierad utbildning i Intent-Based Leadership

Consentio Ledarskap är stolta över att ha certifierade utbildare i Intent-Based Leadership.
Som partner till IBL International är vi en del av ett stort globalt nätverk. 
Kontakta oss om ni behöver hjälp även utanför Sverige.