Bli trygg i att utmana, bekräfta och förstärka

Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra, ditt ledarskap formas i dina relationer med andra. Utvecklas du som ledare med oss får du verktygen att själv måste komma till insikt om hur du blir bra som ledare, det är utgångspunkten när du påbörjar din resa – din utveckling. 

Som ledare handlar det om att du lever som du lär. Ett bra ledarutvecklingsprogram är värdefullt även för dem som inte formellt är chefer.

Genom åren har vi i Consentio Ledarskap utvecklat tusentals ledare i såväl offentlig som privat sektor. Våra skräddarsydda utbildningar ger goda möjligheter att uppleva och träna olika ledarskapssituationer, prova olika beteenden, diskutera och reflektera med andra deltagare kopplat till teoretiska modeller. De frigör deltagarnas energi, ökar deras kompetens och ger dem verktyg att utmana, bekräfta, förstärka eller förändra invanda tanke- och handlingsmönster.

”Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det.” – Will Schutz, amerikansk psykolog och ledarskapsforskare. Mannen bakom FIRO-teorin.  


 Öppen utbildning - UGL 

Utveckla dig själv och ditt ledarskap genom att delta i en UGL-kurs hos Consentio. Kursen Utveckling av Grupp & Ledare (UGL) är en av Sveriges populäraste ledarskapsutbildningar. Consentio har givit kurser sedan 1998 och fler än 3500 nöjda kursdeltagare finns runtom i landet. 

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och medarbetarskap oavsett vilken roll du har på arbetsplatsen. UGL passar dig oavsett om du är verksam i näringslivet, offentlig förvaltning eller är engagerad i en intresseorganisation. UGL ger dig möjligheten att följa med på en resa i hur en grupp utvecklas och vad som främjar en positiv utveckling.